Korzyści ze szkolenia RODO

Korzyści ze szkolenia RODO

Wejście nowych przepisów o ochronie danych osobowych, zwanych RODO wzmocniło ochronę bardzo wrażliwych danych osobowych. Aby zapoznać się ze zmianami i wdrożyć nowe przepisy w działalność firmy konieczne jest szkolenie pracowników w tym zakresie. Kurs RODO to inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i klientów. Polacy oczekują od wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, że ich dane będą bezpieczne i nie dostaną się w niepowołane ręce. Korzyści ze szkolenia RODO: spełniają oczekiwania pracowników i dają spore korzyści firmie.

RODO a wizerunek firmy

Człowiek uczy się przez całe życie, ponieważ świat nie stoi w miejscu, rozwija się, zmienia, pojawiają się nowe technologie i przepisy prawa. Firmy stawiają na rozwój swoich pracowników. Im większą wiedzę i umiejętności mają pracownicy, tym lepsza jest ich motywacja do pracy. Wejście w życie RODO oznaczało konieczność przeszkolenia kadry odnośnie przepisów o  ochronie danych osobowych. Każda firma przetwarza setki danych osobowych. Bezpieczeństwo danych kontrahentów lub klientów to test wiarygodności firmy. Przedsiębiorstwo popełniające błędy w powyższym zakresie traci zaufanie klientów. Dlatego szkolenia RODO są niezwykle istotne z punktu widzenia wizerunku firmy. Sytuacja, w której wyciekają dane osobowe, uznawana jest za skandaliczną.  Szkolenie RODO zawiera takie tematy jak: mechanizmy ochrony danych, rejestrowanie przetwarzania danych personalnych i zabezpieczenie danych osobowych. Na dowód udziału w szkoleniu pracownicy otrzymują certyfikaty, które pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy – jako przedsiębiorstwa dbającego o rozwój zawodowy pracowników,  co za tym idzie, o najwyższe normy obsługi klienta.

Wymierne korzyści ze szkolenia RODO

Korzyści ze szkolenia RODOCelem każdego szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników i rozwój przedsiębiorstwa. Uczestnik szkolenia RODO otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz możliwość nauki i wymiany doświadczeń z innymi osobami biorącymi udział w zajęcia. Szkolenia to możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Większość firm szkoleniowych oferujących szkolenie RODO zapewnia bezpłatne wsparcie słuchaczom przez okres 30 dni od daty szkolenia. Pozwala to na wprowadzenie zmian w firmie wynikających z RODO pod okiem fachowców. Szkolenia RODO zawierają ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy uczą się wykorzystywać w praktyce wiedzę z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i usuwania danych, obowiązku informacyjnego, klauzuli zgody. Szkolenie RODO minimalizuje ryzyko popełniania błędów przez pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.  Warto dodać, że szkolenie RODO nie jest dobrą wolą pracodawcy, ale obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują wszystkie podmioty, które w swojej działalności przetwarzają dane osobowe.

Praktyczne umiejętności

Szkolenie RODO łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, jest dostosowane do potrzeb szerokiej grupy firm, niezależnie od profilu ich działalności. Obowiązek szkolenia RODO dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych i budżetowych przetwarzających dane osobowe, zarówno pracowników urzędów, szkół, banków, jak i firm usługowych oraz produkcyjnych. Uczestnicy poznają terminy dotyczące ochrony danych osobowych oraz pojęcia związane z ryzykiem informacyjnym, uczą się rozpoznawać ryzyko i zagrożenia w zakresie ochrony danych osobowych. Kursanci poznają metody identyfikowania, analizowania i oceniania zagrożenia w zakresie ochrony danych personalnych. Uczą się wdrażania wymagań RODO w działalność swojego przedsiębiorstwa. Pracownicy biorący udział w szkoleniu RODO uczą się integrować zabezpieczenia techniczne i organizacyjne z dodatkowymi zabezpieczeniami wymaganymi w związku z wejściem w życie przepisów o RODO.

Uczestnicy kursu

Kurs RODO jest adresowany do osób, w które w danej organizacji (firma, jednostka budżetowa, fundacja, stowarzyszenie, partia polityczna) odpowiedzialne są za system zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochronę i zabezpieczenie danych osobowych w firmie lub innej organizacji. Inaczej mówiąc, szkolenie RODO jest adresowane do osób, które są zaangażowane we wdrożenie i ochronę danych osobowych. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz mają możliwość dyskusji na temat zagadnień przedstawianych na szkoleniu. 

Opinie o szkoleniu RODO

Szkolenie RODO jest obowiązkowe i dlatego warto poszukać firmy szkoleniowej mającej doświadczenie w prowadzeniu takich szkoleń. Pracownicy pozytywnie wypowiadają się o szkoleniu, uważają, że zdobyta tam wiedza jest przydatna w ich codziennej pracy. 

Słowo RODO szybko weszło do codziennego języka i powszechnie oznacza ochronę danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych. Szkolenie RODO jest niezbędne dla funkcjonowania firmy lub instytucji publicznej.  Bezpieczeństwo danych osobowych ma olbrzymie znaczenie społeczne, ponieważ ludzie chcą mieć wpływ na to, co dzieje się z nich danymi, które powierzają różnorodnym podmiotom gospodarczym.