Jak działa ocp?

Jak działa ocp?

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Dane statystyczne wskazują, że Polska liczy sobie największą flotę ciężarową spośród wszystkich krajów europejskich. Każdego dnia na polskich drogach pojawia się kilkaset tysięcy samochodów dostawczych. Każdy z nich jest potencjalnym sprawcą lub uczestnikiem wypadku. W przypadku firm transportowych szczególnie ważne jest staranne zabezpieczenie przewożonych towarów. Coraz więcej klientów oczekuje także polisy od odpowiedzialności cywilnej przewoźników (w skrócie ocp). Jak działa ocp? Ubezpieczenie ocp to oferta towarzystw ubezpieczeniowych, która dedykowana jest klientom zajmującym się transportem. Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zdarzeń losowych.

Czym jest ubezpieczenie ocp?

Polisa od odpowiedzialności cywilnej przewoźników jest nieobowiązkowym produktem ubezpieczeniowym. Jego celem jest ochrona firmy transportowej przed konsekwencjami finansowymi kradzieży lub uszkodzenia ładunku w czasie jego przewożenia. Ubezpieczenie jest także zabezpieczeniem dla klientów. Umowa, podobnie jak w przypadku ochrony odpowiedzialności cywilnej, podpisywana jest na rok. Oprócz zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, ocp to również sposób na podniesienie renomy firmy.

Jak działa ocp krajowe?

Ocp przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj ubezpieczenia obowiązuje na terenie kraju. W związku z tym decydują się na niego firmy transportowe i inne osoby, które realizują transport wyłącznie w Polsce. Umowa została stworzona w oparciu o przepisy prawa przewozowego obowiązujące w Polsce.

Sprawdź również:

Jak działa ocp międzynarodowe?

Drugim rodzajem ubezpieczenia jest międzynarodowe, które obowiązuje na terenie wybranych krajów za granicą. Umowa została stworzona na podstawie Konwencji o umowie międzynarodowej przewozu drogowego towarów. Oznacza to, że przewoźnik może utrzymać ubezpieczenie z powodu szkód powstałych za granicą.

Jak działa ocp w praktyce?

Ubezpieczenie ocp przewoźnika gwarantuje bezpieczeństwo przewożonych towarów. Polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźników zabezpiecza na wypadek:

  • uszkodzenia lub zniszczenia mienia, np. w pożarze,
  • opóźnienia w dostawie produktów,
  • kradzieży materiałów.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której awaria agregatu chłodniczego powoduje straty towarów. Ciekawym rozwiązaniem może być także zakup ubezpieczenia, które chroni przed konsekwencjami uszkodzenia ładunku w sytuacji nieważnego przeglądu technicznego pojazdu. Przydatna może być również polisa od uszkodzenia ładunku przez kierowcę, który w momencie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu. Warto jednak podkreślić, że po wypłacie rekompensaty, ubezpieczyciel może ubiegać się o zwrot należności bezpośrednio od osoby kierującej pojazdem w tamtym momencie.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie ocp?

Jak działa ocp?

Jak działa ocp?

Polisa ocp wlicza się do kategorii produktów ubezpieczeniowych, których wartość zależy od informacji uzyskanych od klienta. Analiza wysokości składki ubezpieczenia uwzględnia między innymi jej zakres terytorialny. To oznacza, że zagraniczna jest zdecydowanie droższa niż krajowa. Istotne są także roczne dochody firmy transportowej. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą zwykle liczyć na obniżenie kosztów. Ponadto liczba ubezpieczonych samochodów. Im mniej, tym lepiej dla budżetu firmy. Towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia także sumę gwarancyjną. Jeśli jest wysoka, można liczyć na adekwatnie wyższe odszkodowanie. Wiąże się to jednak z wyższymi składkami. Na wysokość składki wpływ ma także zakres ochrony. Dodatkowe usługi bezpośrednio wiążą się z podwyższeniem ceny ubezpieczenia.

Wybierając ubezpieczenie, należy dostosować wysokość sumy gwarantowanej do wartości transportowanego ładunku. Przedsiębiorcy, który obniżają tę kwotę, zwykle otrzymują mniejsze odszkodowanie, które nie wystarcza na pokrycie strat. Jak wygląda wartość polisy? Może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na rok. Przydaje się jednak w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Koszt ubezpieczenia można obniżyć, zawierając umowę z wkładem własnym. Jakie to ma znaczenie? Przewoźnik zobowiązuje się tym samym do pokrycia części strat po kradzieży lub po uszkodzeniu pojazdu.

Kiedy polisa OCP nie działa?

Kupując polisę, należy dokładnie sprawdzić jej warunki. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wyłączenia z umowy. Standardowa polisa nie działa w przypadku transportu określonej grupy produktów. Należą do nich najczęściej: elektronika, dzieła sztuki, żywe zwierzęta, pieniądze, materiały niebezpieczne. Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania na skutek rażących zaniedbań przewoźnika. W tej grupie wymienia się między innymi: niewłaściwe zabezpieczenie towaru, jazdę bez uprawnień, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez kierującego. Wskazaniem do niewypłacania należności jest również przewóz ładunków uszkodzonym pojazdem.

Podsumowując, polisa ocp skutecznie chroni przewoźnika, jak i klienta w trudnych sytuacjach drogowych, które jasno określa umowa. Aby jednak otrzymać odszkodowanie, przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać warunków podpisanej umowy.