Kontenery chłodnicze

Kontenery chłodnicze

Do transportu łatwo psujących się produktów spożywczych (mięso, ryby, owoce, warzywa) oraz towarów wymagających przestrzegania określonej temperatury i wilgotności (leki, rośliny, chemikalia) na krótkie i duże odległości stosuje się specjalne kontenery chłodnicze. Takie instalacje zapobiegają uszkodzeniom i pomagają zachować jakość towarów w transporcie. Warto zastanowić się bardziej szczegółowo, czym są kontenery chłodnicze, jakie są ich rodzaje i jaka jest zasada działania.

Czym są kontenery chłodnicze?

Jest to specjalny sprzęt transportowy do przewozu niektórych rodzajów towarów. Lub bywa też użytkowany jako stacjonarny agregat chłodniczy.

Nowoczesny kontener chłodniczy nadaje się do przewozu różnego rodzaju ładunków:

 • Transport drogowy.
 • Transport morski.
 • Transport kolejowy.

Kontenery chłodnicze służą do transportu, długotrwałego przechowywania towarów wymagających specjalnych warunków temperatury i wilgotności. Są przeznaczone do wielokrotnego użytku i można je dostosować do bieżących zadań. Głównym obszarem zastosowania jest transport żywności, leków i roślin. Przedsiębiorstwa handlowe często używają kontenerów chłodniczych na targach rolniczych. To uniwersalny sprzęt, który może służyć jednocześnie jako magazyn, punkt sprzedaży detalicznej, lodówka.

Urządzenia do kontenerów chłodniczych: rodzaje i konstrukcja

Kontenery chłodnicze

Kontenery chłodnicze

Odpowiadając na pytanie, czym jest kontener chłodniczy, warto zastanowić się nad jego urządzeniem. Istnieje kilka rodzajów kontenerów chłodniczych, ale wszystkie mają w przybliżeniu ten sam schemat konstrukcyjny. Składa się on z dwóch głównych części – korpusu i agregatu chłodniczego. W większości przypadków stosuje się instalacje freonowe i nowoczesne czynniki chłodnicze, ponieważ są one najbezpieczniejsze dla środowiska.

Istnieje kilka rodzajów kontenerów chłodniczych ze względu na ich konstrukcję i zasadę działania. Błędem jest założenie, że taki sprzęt jest tylko agregatem chłodniczym. Może pracować zarówno na minusie, jak i na plusie, czyli w trybie ogrzewania. W tym przypadku wewnątrz jednostki kontenerowej nie odbywa się chłodzenie, ale ogrzewanie powietrza wewnętrznego.

Rama kontenera chłodniczego

Obudowa jest konstrukcją ramy nośnej, ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Najczęściej stosowanymi materiałami są panele z pianki poliuretanowej, stal nierdzewna i aluminium.

Wszystkie części kontenera składają się z następujących elementów:

 • Powłoka zewnętrzna – głównym materiałem do produkcji jest najczęściej blacha aluminiowa.
 • Izolacja – w większości przypadków stosuje się piankę poliuretanową lub płyty piankowe z polichlorku winylu.
 • Warstwa wewnętrzna to poszycie ze stali antykorozyjnej.
 • Konstrukcja i układ kontenera chłodniczego mogą się znacznie różnić w zależności od producenta i roku produkcji.

Ze względu na wielkość wyróżnia się następujące typy kontenerów chłodniczych:

 • 45 stóp.
 • 40 stóp.
 • 20 stóp.
 • 10 stóp.

Do wygodnego umieszczania towarów w środku stosuje się specjalne palety. Są ułożone w taki sposób, aby między nimi była wolna przestrzeń. Musi być pewna odległość między ładunkiem a sufitem. W celu wizualnej kontroli wewnątrz kontenera przewidziane są specjalne oznaczenia.

Agregat chłodniczy w kontenerze

Agregat chłodniczy służy do zapewnienia funkcjonalności kontenera chłodniczego. Jego głównym celem jest utrzymanie określonej temperatury wewnątrz. W zależności od producenta i właściwości technicznych, wewnętrzne obwody elektroniczne mogą się znacznie różnić. Agregat chłodniczy jest systemem typu zamkniętego i działa jak lodówka. W większości przypadków kontrola temperatury odbywa się automatycznie, z uwzględnieniem wstępnie ustawionych ustawień.

Układ chłodniczy wyposażony jest w następujące główne elementy:

 • Kompresor.
 • Kondensator.
 • Parownik.
 • Zestaw wentylatorów.
 • Kontroler i startery.
 • Filtr osuszacza.
 • Sprężarka do kontenerów chłodniczych
 • Filtr osuszacz nośny.

Drzwi kontenera chłodniczego

Ważną częścią całego systemu są drzwi. Biorąc pod uwagę czym jest i jakie są rodzaje kontenerów chłodniczych warto zwrócić uwagę na system drzwi. Ich głównym celem jest zapewnienie wygodnego załadunku i rozładunku towarów, a także utrzymanie optymalnego mikroklimatu wewnątrz. Drzwi hermetyczne wykonane są z paneli warstwowych, które tworząc efekt termosu zapobiegają przedostawaniu się temperatury zewnętrznej do wnętrza obudowy. Ważną rolę odgrywa jakość drzwi i uszczelek.

Kontrola temperatury w kontenerze chłodniczym

Wszystkie procesy są kontrolowane przez kontroler. Utrzymuje wymagany mikroklimat wewnątrz, odpowiada za pracę czujników, zapewniając ciągłą pracę sprzętu. W ten sposób włączanie i wyłączanie wentylatorów odbywają się automatycznie.

Elektroniczna jednostka sterująca zapewnia następujące funkcje:

 • Ustawienie i utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności.
 • Ustawienie cyklu rozmrażania.
 • Wykrywanie awarii i monitorowanie wydajności.
 • Wszystkie dane dotyczące temperatury i wilgotności, a także odchyleń są przechowywane w trybie cyfrowym.

Podsumowanie

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że kontener chłodniczy ma następujące zalety:

 • Łatwość obsługi i zarządzania – do obsługi nie jest wymagany specjalnie przeszkolony personel.
 • Wszechstronność – może być stosowany zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania powietrza (zakres temperatur waha się od -35 +25 stopni).
 • Ręczna lub automatyczna kontrola temperatury i wilgotności.
 • Tryb automatyczny pozwala nie martwić się o uratowanie ładunku, gdy zrobi się chłodniej lub cieplej.

Kontenery chłodnicze są niezbędnym wyposażeniem w transporcie różnego rodzaju, ponieważ pozwalają na utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności przewożonego towaru. Możliwość zmiany ustawień, różne tryby pracy zapewniają wygodę i wszechstronność użytkowania.