Fotografia - kiedy powstała

Fotografia – kiedy powstała

Fotografia cyfrowa jest integralną częścią życia w XXI wieku. Fotografia – kiedy powstała: Nie była to tylko gałąź sztuk wizualnych, ani sposób dokumentowania rzeczywistości. Obecnie fotografia pozwala nam kreować tę rzeczywistość. Nasi dziadkowie i rodzice trzymali tradycyjnie wywołane zdjęcia w albumach fotograficznych, traktując je jako cenną pamiątkę rodzinną.

Zdjęcia te mogą dokumentować wspomnienia, dokumentować uroczystości rodzinne, dokumentować upływ czasu i rozwój wydarzeń. Dziś, korzystając ze smartfonów wyposażonych w wysokiej klasy aparaty cyfrowe i aplikacje do obróbki zdjęć, możemy w kilka sekund robić i dowolnie retuszować zdjęcia, a następnie udostępniać je światu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niewielu z nas zastanawia się, jak i kiedy powstała fotografia?

Czym jest fotografia?

Czym jest fotografia? Jakie cechy mają zdjęcia czarno-białe ze starych albumów fotograficznych ze współczesnymi zdjęciami cyfrowymi przetwarzanymi przez programy graficzne? Już sama nazwa fotografii wskazuje na taką wspólną cechę. Słowo to pochodzi od starożytnego greckiego słowa oznaczającego światło i malarstwo. Widać, że pełną nazwę można przetłumaczyć jako „malowanie światłem”.

Fotografia nie jest pojedynczą metodą, ale zbiorem technik, które mają wspólny cel. Wykorzystuje światło do uchwycenia pojedynczego nieruchomego obrazu. Zazwyczaj do tego celu stosuje się różne rodzaje układów optycznych, chociaż nie jest to wymagane.

Jakie wynalazki doprowadziły do ​​powstania fotografii

Obecnie robienie zdjęć często kojarzy się z kliknięciem przycisku na smartfonie. Nie potrzebujemy żadnych chemikaliów, ciężkiego sprzętu ani długiego czasu oczekiwania, aby obrazy stały się trwałe. Jednak umożliwienie tak dynamicznego i wielopłaszczyznowego rozwoju fotografii wymagało wielu samodzielnych badań oraz wynalazków technologicznych w dziedzinie fizyki i matematyki. Na przestrzeni wieków działo się to w wielu różnych krajach.

Fotografia - kiedy powstała

Fotografia – kiedy powstała

Starożytni filozofowie greccy, w tym Arystoteles i Euklides, zajmowali się problemami z zakresu optyki. Ten ostatni opisuje prostoliniową propagację światła i sugeruje, że możliwe jest tworzenie obrazów, jeśli promienie słoneczne przechodzą przez otwór o małej średnicy. Optyka i możliwość tworzenia obrazów zaintrygowały również matematyków arabskich. Jeden z nich, Ibn al-Hasam, był pierwszym autorem, który opisał fotograficzną ciemnię, zwaną camera obscura. Ten opis został napisany w 1020 roku.

Tradycyjna fotografia wiele zawdzięcza też chemikom, którzy badali właściwości substancji światłoczułych, m.in. Albertowi Wielkiemu, który w XXII wieku odkrył właściwości azotanu srebra. Wieki później William Fabrizio odkrył chlorek srebra, białą sól, która ciemnieje pod wpływem światła. Sam efekt fotochemiczny, ciemnienie materii pod wpływem światła, zbadał i opisał pod koniec XVII wieku Wilhelm Homberg. Na uwagę zasługuje także migawka fotograficzna wynaleziona przez Daniela Barbaro pod koniec XVI wieku. Połączone wykorzystanie teorii naukowych oraz wynalazków technologicznych, chemicznych i fizycznych umożliwiło stworzenie pierwszych tradycyjnych fotografii.

Kto zrobił pierwsze zdjęcie?

Francuskiemu wynalazcy Nicéphore Niépce przypisuje się stworzenie pierwszego stałego zdjęcia. Do stworzenia swojego obrazu w 1826 Niépce użył blachy cynkowej pokrytej bitumem. Asfalt to substancja, która twardnieje pod wpływem światła. Po zmyciu nieutwardzonej pozostałości i pokryciu podłoża specjalną powłoką można drukować na papierze. Uzyskane w ten sposób obrazy nie były ostre, a sam proces tworzenia zdjęcia trwał długo. Konieczna jest ekspozycja na światło przez kilka godzin, w ciągu dwóch dni. Pod koniec życia Francuzi zaczęli eksperymentować ze związkami srebra, wykorzystując efekty fotochemiczne.

Dagerotyp, kalotyp – nowy wynalazek w historii fotografii

Dzięki udoskonaleniom w stosowaniu związków srebra do celów fotograficznych opracowano nowe techniki fotograficzne. Stworzenia daguerre to dagerotypy, które umożliwiają tworzenie zdjęć za pomocą soli srebra i miedzianych płytek. Warto zauważyć, że technologia ta zyskała ogromną popularność w kolejnych latach i do dziś jest stosowana w aparatach Polaroid.

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju fotografii był kalotyp opracowany przez Talbota. Ten proces tworzy natychmiastowy negatyw poprzez pokrycie arkusza papieru cienką warstwą chlorku srebra. Do dziś technika ta jest oczywiście nadal stosowana w produkcji filmów fotograficznych po udoskonaleniach.

Kiedy zostało zrobione zdjęcie, jakie znamy?

Pierwsze zdjęcie jest czarno-białe. Chemia użyta do stworzenia tego obrazu nie może utrwalić jednego koloru. Pierwsze kolorowe zdjęcie wykonał w 1861 roku fizyk James Maxwell. Dzieje się tak dzięki rozwojowi wrażliwości soli srebra na światło zielone i pomarańczowe. Oczywiście kolory nadal nie były tak żywe jak dzisiaj, ponieważ pełną wrażliwość negatywów fotograficznych na światło czerwone osiągnięto dopiero na początku następnego stulecia.

W drugiej połowie XX wieku wynalezienie światłoczułych matryc CCD i CMOS umożliwiło fotografowanie. W 1972 roku Michael Tompsett wykonał pierwsze zdjęcie cyfrowe. Od tego czasu rozwój technologii utrwalania obrazu uległ dalszemu przyspieszeniu. Z jednej strony mamy coraz nowocześniejsze i mniejsze aparaty cyfrowe, z drugiej wracają tradycyjne metody, dające większe możliwości artystycznego efektu. Fotografia z pewnością nie należy do przeszłości, mimo swojej długiej historii!