Ile zarabiają polscy sędziowie?

Kwestia wynagrodzeń polskich sędziów wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Czy usługi prawnicze świadczone przez sędziów rzeczywiście są warte swojej ceny? W niniejszym artykule kwestię zarobków sędziów omawiamy bardzo dokładnie. Ile zarabiają polscy sędziowie?

Zarobki polskich sędziów – uregulowania prawne

Warto wiedzieć, iż sędziowie są jedyną grupą zawodową w Polsce, o której zarobkach jest mowa w konstytucji. Polska ustawa zasadnicza wskazuje, iż sędziowie muszą mieć zapewnione “warunki prace oraz wynagrodzenie, które będą odpowiadały godności ich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków”. Jak widać, usługi prawnicze świadczone przez sędziów są dla polskiego państwa bardzo istotne. Sędziowskie zarobki są kwestią niezwykle istotne. Pensja ma gwarantować ich pozycję oraz zapewnić, że nie będą ulegali żadnym naciskom podczas wydawania swoich wyroków. Eksperci od prawa wskazują, iż takie regulacje prawne mają służyć nie tylko sędziemu, ale całemu wymiarowi sprawiedliwości. 

Jakie zarobki uzyskują polscy sędziowie? 

Warto wiedzieć, że wynagrodzenie zasadnicze sędziego świadczącego usługi prawnicze wynosi od dwóch przeciętnych pensji krajowych. Ponadto, każdy sędzia świadczący usługi prawnicze może również liczyć na dodatek stażowy. Wysokość stażu dodatkowego może wynosić od 5 do 20% całego wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz tego, przedstawicielom Temidy przysługują specjalne gratyfikacje jubileuszowe. Gdy sędzia przepracuje dwadzieścia lat, gratyfikacja jubileuszowa będzie wynosiła 100% miesięcznego wynagrodzenia, zaś po 40 latach pracy przysługiwać mu będzie aż 400% wynagrodzenia. Sędziowie uzyskują także trzynaste pensje. Z kolei przy pełnieniu funkcji dodatkowych może otrzymywać odpowiednie dodatki finansowe. Dla zdecydowanej większości Polaków kwota brutto oraz kwota netto wynagrodzenia to dwie zupełnie inne kwoty. W przypadku, gdy ktoś w 2016 otrzymywał dwukrotność średniej pensji, czyli 8033,16 złotych brutto, to netto, czyli “na rękę” uzyskiwał 5666,89 złotych. W przypadku sędziów panują zupełnie inne zasady. Od wynagrodzeń uzyskiwanych przez sędziów nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w rzeczywistości otrzymują oni o wiele większe wynagrodzenia od przeciętnych Polaków. W sytuacji, gdy sędzia delegowany jest do innej miejscowości, to w takim przypadku ma on prawo do nieodpłatnego zakwaterowania. Polskie prawo mówi, iż to zakwaterowanie musi być zgodne z godnością pełnionego przez niego urzędu. Sędzia w delegacji może otrzymać również dietę, ryczałt oraz zwrot środków, które faktycznie wówczas poniósł. Oprócz tego, sędziowie mogą również otrzymywać niezwykle korzystne pożyczki, które będą przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oprocentowanie pożyczki sędziowskiej uzależnione jest od średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów oraz usług konsumpcyjnych. Dla przykładu: w 2014 roku według GUS ceny pozostawały na dokładnie takim samym poziomie. Sędziowie mają też prawo do dodatkowych urlopów. Wynoszą one od sześciu do dwunastu dni, w zależności od tego, jaki jest staż jego pracy. Mogą również skorzystać z półrocznego, płatnego urlopu, który służy do podreperowania stanu zdrowia. 

Zobacz więcej:

Ile dokładnie zarabiają polscy sędziowie? 


Pensja zasadnicza sędziów świadczących swoje usługi prawnicze liczona jest za pomocą mnożnika przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ubiegłego roku. Najniższy z mnożników przewidzianych w polskim prawie wynosi 2,05. Dla przykładu: średnie wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 roku wyniosło 4019,08 złotych, co dawało 8239,11 złotych brutto. Najwyższy z możliwych mnożników jest równy 3,23, co daje nam kwotę w wysokości 12981,62 złotych. Wynagrodzenia sędziów rosną z roku na rok. Ponadto, każdy sędzia otrzymuje dodatek stażowy. Wysokość dodatku stażowego wynosi od 5 do maksymalnie 20%. Po upływie kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku polski sędzia otrzymuje także wyższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego. Przy spełnieniu dodatkowych funkcji ma również dodatek funkcyjny. 

Jakie emerytury uzyskują sędziowie?

Kwestia emerytur wśród sędziów również wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku przeciętnego polskiego obywatela. Mogą oni przejść w stan spoczynku z powodu swojego wieku, choroby bądź utraty sił. Jak duże jest takie wynagrodzenie? Sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 75% swojego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku z tytułu wysługi lat, który był pobierany na ostatnim zajmowanym przez niego stanowisku. Gdy sędzia decyduje się na przejście w stan spoczynku, może również uzyskać jednorazową odprawę. Kwota odprawy równa jest zarobkom 6-miesięcznym. Sędziowie nie pracują przez 8 godzin dziennie jak reszta polskich przeciętnych obywateli. Czas pracy polskiego sędziego określony jest przez wymiar zadań do wykonania. Ponadto, sędzia nie może podejmować się żadnego dodatkowego zatrudnienia – wyjątkiem jest wyłącznie stanowisko dydaktyczne. Sędziowie objęci są zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Żaden sędzia nie może być również członkiem zarządu spółki prawa handlowego.