Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli?

Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli?

Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli? Co prawda szkolenia BHP są obowiązkowe. Warto podkreślić, że dotyczy to również nauczycieli. Wiele osób, które chciałyby pracować w tej branży, może odczuwać presję powyższych kursów – zupełnie zbędnych, bo to tylko formalność, a my na pewno sobie z tym poradzimy. Od jakich szkoleń powinni zacząć nauczyciele? Czym charakteryzują się szkolenia BHP dla pracowników oświaty? Jakie formy szkoleń są dopuszczalne? Jakie zasady należy wziąć pod uwagę przy regularnych szkoleniach BHP? Zapraszamy do lektury poniższego wpisu, w którym wyjaśniamy wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Od jakich szkoleń powinni zacząć nauczyciele?

Nauczyciele rozpoczynający pracę w danej placówce przechodzą szkolenie wstępne. Warto wspomnieć, że dzielą się one na opis ogólny i opis stanowiska pracy – przygotowuje do bezpiecznego wykonywania obowiązków osobistych. Jeśli na tym samym stanowisku, ale przy istotnej zmianie podstawowej czynności, dyspozycję należy powtórzyć. Od momentu podjęcia pracy nauczyciele przechodzą pierwsze okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z ciekawości warto wspomnieć, że na stanowiska kierownicze oferujemy pierwsze okresowe szkolenia trwające do pół roku od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Jak długo ważne jest ukończone szkolenie? W przypadku nauczycieli okresowe szkolenia są powtarzane co najmniej raz na 5 lat.

Czym charakteryzują się szkolenia BHP dla pracowników oświaty?

Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli?

Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli?

Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że nauczyciele, ze względu na charakter swojej pracy, mogą być szkoleni z taką samą częstotliwością, jak na stanowiskach administracyjno-biurowych. Warto jednak zauważyć, że ze względu na dodatkowe zagrożenia należą oni do różnych grup zawodowych, których charakter związany jest z narażeniem na czynniki niezdrowe, niebezpieczne lub uciążliwe. Zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są w RMGiP (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.).

Warto wspomnieć, że oprócz tematów BHP w programie znalazły się również zasady przeciwpożarowe i pierwszej pomocy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dzięki temu pracownicy wiedzą, jak postępować w sytuacji, którą potocznie nazywa się awarią. Program należy opracować z dużą starannością – kluczowe jest zachowanie wytycznych, które wynikają bezpośrednio z regulaminu. Szkolenia BHP obejmują różne przepisy ustawowe i wykonawcze, zasady organizacji miejsca pracy, kwestie bezpieczeństwa, zakres uprawnień, informacje dotyczące oceny ryzyka i wiele innych. Można zauważyć, że z praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy między szkoleniem BHP nauczycieli a szkoleniem na inne stanowiska, takie jak księgowi czy informatycy.

Jakie formy szkoleń są dopuszczalne?

Dla nauczycieli jest jeszcze jedno pytanie, które z pewnością warto zadać. Jak się okazuje, szkolenie może odbywać się zarówno w formie seminariów, jak i samokształcenia kierowanego. W tym drugim przypadku wykorzystane zostaną materiały przekazane przez sponsora. Na przykład rośnie popularność internetowych szkoleń BHP. Jeśli chodzi o miejsca pracy, dozwolone są tylko dyrektywy, co jest zrozumiałe.

Jakie zasady należy wziąć pod uwagę przy okresowych szkoleniach BHP?

Aby lepiej zrozumieć podstawowe zasady związane z BHP, warto najpierw się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o okresowe szkolenia, to przeprowadzane są przez pracowników i inne osoby kierujące pracownikami – szczególnie dla brygadzistów, kierowników i brygadzistów. Okresowych  szkoleń wymagają również pracownicy fizyczni oraz inżynierowie i technicy, z których najczęściej spotyka się projektantów, producentów maszyn i innych urządzeń technicznych, organizatorów produkcji i techników. Nie sposób nie wspomnieć o pracownikach serwisu BUP, a także innych osobach realizujących zadania tego serwisu. Kolejną grupą osób są pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni, których charakter pracy jest szczególnie narażony na czynniki powszechnie uznawane za niezdrowe, niebezpieczne lub uciążliwe. Jak widać, okresowe szkolenia BHP dotyczą niemal każdego – i warto o tym pamiętać.

Podsumowując wszystkie uzyskane informacje, jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie higieny oraz, co najważniejsze, zapewnienie warunków pracy w pełni bezpiecznych. Szkolenia BHP dla personelu (w tym nauczycieli) są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. To ostatnie należy wykonywać dokładnie co 5 lat.